Welkom bij Tandartspraktijk Boetje

CORONA

Op advies van de KNMT wordt de reguliere zorgverlening opgeschort tot 28 april 2020 en worden alleen spoedgevallen behandeld. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het Corona virus af te remmen.

 

De praktijk is in 1984 geopend, en heeft na een enige aanpassingen thans de beschikking over twee ruim ingerichte behandelkamers, waar we u met alle professionele  zorg en aandacht kunnen helpen aan de meest voorkomende tandheelkundige problemen. Een goed gebit is belangrijk, niet alleen voor de eerste indruk, maar ook voor uw gezondheid.

Het maken en veranderen van afspraken kan alleen telefonisch, onder telefoonnummer: 0594-212485
Tijdens afwezigheid is de dienstdoende tandarts bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-2340234

Wilt u patiënt worden in onze praktijk? U bent van harte welkom.

KNMT-Visitatie: werken aan goede mondzorg

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft de praktijk zich in april 2016 laten                             visiteren. Tijdens een visitatie nemen daarvoor opgeleide tandartsen onder de loep. Ze kijken naar :

– of de praktijk de zaken goed organiseert,
– of de praktijk wet- en regelgeving naleeft,
– of de patient zorg krijgt volgens de kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT, dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat. Lees hier meer.

 

 

Uw tandarts staat geregistreerd in het KRT